Būvniecības izmaksu noteikšana

Būvdarbu izmaksas – tas ir celtniecības materiālu, būvkonstrukciju, būvizstrādājumu, mehānismu un darba samaksas kopums.

Mēs piedāvājam īstenot pasākumu kopumu, kas paredz būvniecības tirgus izvērtēšanu, veicot būvniecības dokumentācijas un tehniskās informācijas analīzi un apkopošanu, kā arī nosakot alternatīvu risinājumu pielietošanas iespējas.

Uzņēmums “Alteh Building” piedāvā:

  • Būvniecības izmaksu noteikšanu;
  • Būvdarbu izmaksu koriģēšanu, optimizējot tehniskos risinājumus;
  • Būvniecības izmaksu novērtēšanu, pamatojoties uz iepirkuma konkursa rezultātiem;
  • Būvniecības darbu apjoma noteikšanu;
  • Apjomu, kvalitātes un vērtības noteikšana jau paveiktiem būvniecības darbiem.

Būvniecības izmaksas veido virkne daudzveidīgu nepieciešamību – no būvmateriālu iegādes līdz strādnieku atalgojumam. Lai apzinātu izmaksu līmeni, nepieciešamas speciālas zināšanas un pieredze - tieši tas piemīt mūsu komandas speciālistiem.

Kompānija “Alteh Building” būs gandarīta kļūt par Jūsu partneri būvniecības izmaksu novērtēšanas jautājumos!