Būvuzraudzība

Būvuzraudzība

Būvuzraudzība – tā ir profesionāla pārbaužu un ekspertīžu sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt būvprojekta pilnīgi precīzu realizāciju.

Lasīt tālāk
Projektu vadība

Projektu vadība

Projektu vadība – tas ir zināšanu un prasmju kopums, kas aptver vairākas vadības jomas: vispārējo menedžmentu, efektīvu resursu pārvaldību, personāla vadību un pārrunu vadīšanas metodes.

Lasīt tālāk
Ēku tehniskā apsekošana

Ēku tehniskā apsekošana

Ēku un konstrukciju tehniskā apsekošana – tas ir secīgu pasākumu kopums objektu tehniskā stāvokļa novērtēšanai un kontrolēšanai.

Lasīt tālāk
Energoefektivitāte

Energoefektivitāte

Energoefektivitāte ir risinājumu un pasākumu mijiedarbība, kas ļauj samazināt un optimizēt dažādu resursu izlietojumu ēkas ekspluatācijā.

Lasīt tālāk
Būvniecības izmaksu noteikšana

Būvniecības izmaksu noteikšana

Būvdarbu izmaksas – tas ir celtniecības materiālu, būvkonstrukciju, būvizstrādājumu, mehānismu un darba samaksas kopums.

Lasīt tālāk
Tehniskais nodrošinājums

Tehniskais nodrošinājums

Lai vienmēr sniegtu nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitāti, mūsu uzņēmuma speciālisti izmanto daudzveidīgu tehnisko aprīkojumu, kas ļauj strādāt maksimāli precīzi, ātri un efektīvi.

Lasīt tālāk