Būvuzraudzība

Kas ir būvuzraudzība?

Būvuzraudzība – tā ir profesionāla pārbaužu un ekspertīžu sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt būvprojekta pilnīgi precīzu realizāciju.

Uzņēmums “Alteh Building” piedāvā:

Jebkura objekta būvniecības darbu uzraudzība ietver veselu pasākumu kopumu. Tos realizējot, iespējama savlaicīga un kvalitatīva projekta nodošana, izvairoties no papildus tēriņiem un finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties nekompetentas vadības vai nesaskaņotas rīcības dēļ.

Būvuzraudzība var tikt īstenota jebkurā būvniecības stadijā, tostarp – sagatavošanās periodā, kā arī jebkurā būvdarbu posmā, tajā skaitā pabeigtu objektu pieņemšanā un ekspluatācijā nodošanas laikā. Mūsu pasūtītāji var būt pārliecināti, ka izpildītāju kļūdas tiks novērstas jau būvdarbu gaitā nevis būves ekspluatācijas laikā, kad jebkuru defektu novēršana paredz vērā ņemamus finansiālus zaudējumus.

Kāpēc vajadzīgs būvuzraugs?

Būvuzraugs Jums sniegts kontroli un pārliecību par to, ka būvnieks ievēro visus noteiktos nozares standartus, kā arī Jūsu izvēlētos kvalitātes parametrus.
Tādā veidā samazināsiet savus riskus un savlaicīgāk varēsiet risināt iespējamās problēmsituācijas.

Kāpēc izvēlēties Alteh Building būvuzraudzību?

Alteh Building palīdzēs uzlabot komunikāciju starp projektā iesaistītajām pusēm, kā rezultātā visi iegūs skaidrāku vīziju par būvniecības procesu un sasniedzamo rezultātu.

Balstoties uz uzņēmuma pieredzi varam teikt, ka piesaistot būvuzraugu panāksiet daudz dažādu pozītīvu efektu, kā labāku komunikāciju ar visām iesaistītajām pusēm, samazinātas projekta izmaksas un esošo resursu lietderīgu izmantošanu.