Atsauksmes

Šeit ir mūsu klientu atsauksmes par paveiktajiem darbiem

Andrius Mickus / SIA "KORBELA" / Valdes loceklis

Mēs augsti novērtējam esošo sadarbību ar SIA “Alteh building”, uzņēmuma komplekso pieeju būvniecības procesa uzraudzībā un sniegto būvuzraudzības pakalpojumu kvalitāti, profesionālitāti, atsaucību un ieinteresētību projekta veiksmīgā attīstībā. Pozitīvi vērtējam atbildīgā būvuzrauga/siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvuzrauga/ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas būvuzrauga Edvīna Klūgas (sert. Nr. 5-01568) pieredzi, zināšanas un prasmes veicot būvuzraudzības darbus, kā arī vadot un koordinējot SIA “Alteh building” inženieru grupas darbu. Labprāt turpinātu sadarbību nākamajos projektos. SIA “Alteh building” novērtējam kā profesionālu un uzticamu sadarbības partneri.

Andrius Mickus / SIA "KORBELA" / Valdes loceklis

Mēs augsti novērtējam esošo sadarbību ar SIA “Alteh building”, sniegto būvuzraudzības pakalpojumu kvalitāti, profesionālitāti, atsaucību un ieinteresētīnu projekta veiksmīgā attīstībā. Pozitīvi vērtējam atbildīgā būvuzrauga/siltumapgādes būvuzrauga/ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzrauga Edvīna Klūgas (sert. Nr. 5-01568) un ceļu būvdarbu būvuzrauga Aigara Poļa-Āboliņa (sert. Nr. 5-02611) pieredzi, zināšanas un prasmes veicot būvuzraudzības darbus. Labprāt turpinātu sadarbību nākamajos projektos. SIA “Alteh building” novērtējam kā profesionālu un uzticamu sadarbības partneri.

Jānis Leimanis / SIA "Clean R" / Valdes priekšsēdētājs

SIA “Clean R” ir gandarīta par veiksmīgi izveidojušos sadarbību ar būvuzraugu Edvīnu Klūgu, novērtējot sniegto pakalpojumu kvalitāti, profesionālitāti un atsaucību, un būtu gatava sadarbībai arī nākotnē.

Artūrs Cinis / SIA "Maxima Latvija" / Celtniecības daļas vadītājs

Būvuzraudzības darbu ietvaros tika veikta jumta atjaunošanas un siltināšanas, fasādes vienkāršotas atjaunošanas, nesošo konstrukciju pastiprināšanas, kā arī veikala telpu vispārceltniecisko un inženiertīklu būvdarbu būvuzraudzība, veicinot būvdarbu atbilstību saskaņotajai projekta dokumentācijai, normatīvajiem aktiem, darbu izpildes tehnoloģijai un uzņēmuma izstādātajām vadlīnijām. Mēs augsti novērtējam esošo sadarbību ar SIA “Alteh building”, uzņēmuma sniegto būvuzraudzības pakalpojumu kvalitāti, profesionālitāti un atsaucību. Labprāt turpinātu sadarbību nākamajos projektos. Iesakām “Alteh building” kā uzticamu partneri.

I. Avotiņa / SIA "Ērmans" / Valdes locekle

SIA “Alteh building” un tā būvspeciālista Edvīna Klūgas sniegtie pakalpojumi bija ļoti augstā kvalitātē un noteiktajā termiņā. Ēkas pagaidu energosertifikāta ekspertīze tika veikta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, veicot arī energoefektivitātes aprēķinus. Mēs noteikti iesakām SIA “Alteh building” komandu un sniegtos pakalpojumus arī citiem uzņēmumiem, kā arī izsakām vēlmi sadarboties ar SIA “Alteh building” arī nākotnē.

Artūrs Cinis / SIA "Maxima Latvija" / Celtniecības daļas vadītājs

Būvuzraudzības darbu ietvaros tika veikta vispārceltniecisko un inženiertīklu būvdarbu būvuzraudzība, veicinot būvdarbu atbilstību saskaņotajai projekta dokumentācijai, normatīvajiem aktiem, darbu izpildes tehnoloģijai un uzņēmuma izstādātajām vadlīnijām. Mēs augsti novērtējam SIA “Alteh building” sniegto būvuzraudzības pakalpojumu kvalitāti, profesionālitāti un atsaucību. Labprāt turpinātu sadarbību nākamajos projektos. Iesakām “Alteh building” kā uzticamu partneri.

Dace Cine / Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums / Direktore

Energoaudita pārskata sagatavošanas ietvaros tika veikta dienesta ēkas apsekošana un veikta fotofiksāža, kā arī pēc esošā stāvokļa analīzes ir sagatavoti un iesniegti priekšlikumi ēkas energoefektivitātes uzlabošanai. Visus darbus SIA “Alteh building” veica atbildīgi, profesionāli un kvalitatīvi, atbilstoši līguma nosacījumiem.

Edvīns Ratnieks / RBP Inženiera dienests / Inženieris

Rīgas Brīvostas Pārvaldes Inženiera dienests augsti novērtē būvinženiera ieguldījumu projekta veiksmīgā realizācijā un projektā noteikto mērķu sasniegšanā. Būvuzraugs pienākumus veica ar augstu atbildības sajūtu, izcēlās ar plašām tehniskām zināšanām un spēja tās pielietot jebkura veida un sarežģītības jautājumu risināšanā. Rīgas Brīvostas Pārvaldes Inženiera dienests ir gandarīts par sadarbību un iesaka arī citām institūcijām izmantot būvuzrauga Edvīna Klūgas pieredzi lielu un tehniski daudzveidīgu projektu realizācijā.

Dace Cine / Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums / Direktore

Energoaudita pārskata sagatavošanas ietvaros tika veikta dienesta ēkas apsekošana un veikta fotofiksāža, kā arī pēc esošā stāvokļa analīzes ir sagatavoti un iesniegti priekšlikumi ēkas energoefektivitātes uzlabošanai. Visus darbus SIA “Alteh building” veica atbildīgi, profesionāli un kvalitatīvi, atbilstoši līguma nosacījumiem.

Inese Greķe / SIA "ABC Energy efficiency" / Valdes locekle

SIA “ABC Energy efficiency” raksturo SIA “Alteh building” kā tehniski kompetentu, atbildīgu darba veicēju un plāno turpmāku sadarbību. SIA “ABC Energy efficiency” rekomendē SIA “Alteh building” stabilu un uzticamu sadarbības partneri.

Ainārs Godļevskis / SIA "TKM Latvija" / Projektu vadītājs

Mēs augstu novērtējam SIA “Alteh building” sniegto ieguldījumu projekta īstenošanā. Projekta ietvaros SIA “Alteh building” veica būvdarbu būvuzraudzību visā būvniecības norises laikā. Projekta īstenošanas laikā spējām novērtēt SIA “Alteh building” augsto profesionalitāti, kā arī veiksmīgi organizēto komunikāciju un sadarbību ar galveno būvuzņēmēju, iespējami labākā rezultāta sasniegšanai. Esam ļoti apmierināti ar īstenotā projekta gala rezultātu. Visi savstarpējā līgumā noteiktie pienākumi tika veikti pilnā apjomā un noteiktajos termiņos. SIA “TKM Latvija” izsaka cerību, ka izveidojusies abpusēji veiksmīgā sadarbība tiks turpināta nākamajos projektos, kā arī iesakām citiem uzņēmumiem izmantot SIA “Alteh building” sniegtos pakalpojumus.