Ēku tehniskā apsekošana

Ēku tehniskā apsekošana

Ēku un konstrukciju tehniskā apsekošana – tas ir secīgu pasākumu kopums objektu tehniskā stāvokļa novērtēšanai un kontrolēšanai.

Uzņēmums “Alteh Building” piedāvā:

Tehniskās apsekošanas īstenošanu pamato nepieciešamība novērtēt konstrukciju ekspluatācijas apstākļus un raksturlielumus, veikt pārbūvi vai atjaunošanu, noteikt avārijas iemeslus, prognozēt objekta tehnisko stāvokli, kā arī tā vērtības noteikšana iegādei vai pārdošanai.

Tehnisko apsekojumu rezultātā tiks detalizēti izzināti šādi aspekti:

Uzņēmums “Alteh Building” piedāvā pilnu tehniskās apsekošanas pakalpojumu kopumu – no vizuālās apsekošanas un uzmērījumu veikšanas līdz defektu un neatbilstību rašanās iemeslu noteikšanai, kā arī detalizēta tehniskā atzinuma sagatavošanu.