Tehniskais nodrošinājums

Tehniskais nodrošinājums

Lai vienmēr sniegtu nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitāti, mūsu uzņēmuma speciālisti izmanto daudzveidīgu tehnisko aprīkojumu, kas ļauj strādāt maksimāli precīzi, ātri un efektīvi.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alteh building” ir orientēta uz argumentētas un pamatotas būvuzraudzības informācijas sniegšanu un analīzi. Lai spētu nodrošināt kvalitatīvu un augstvērtīgu būvdarbu kvalitātes kontroli, nodrošinot būvuzraudzību, uzņēmuma īpašumā ir šāds inženiertehniskais aprīkojums:

* Nepieciešamības gadījumā iespējams organizēt būvdarbu kvalitātes kontroli, pielietojot citus specifiskus instrumentus un iekārtas.