Energoefektivitāte

Energoefektivitāte

Energoefektivitāte ir risinājumu un pasākumu mijiedarbība, kas ļauj samazināt un optimizēt dažādu resursu izlietojumu ēkas ekspluatācijā.

Energoefektivitātes risinājumu kompleksa pielietošana palīdz samazināt finansiālos tēriņus un rada komfortablu darba un dzīves vidi.

Uzņēmums “Alteh Building” piedāvā:

Energoefektivitātes rādītāju paaugstināšana ļauj būtiski mazināt ēku un būvju energopatēriņu. Būtiski, ka ietaupījumu uz energoresursu izmantošanas rēķina iespējams gūt, ieviešot optimizācijas pasākumus pat ar maziem finanšu ieguldījumiem.

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi nodrošina ēku ilgtermiņa ekspluatāciju, kā arī gādā par dzīves telpas lielāku komfortu un palielina ēkas tirgus vērtību.

Uzņēmums Alteh Building ir gatavs kļūt par Jūsu uzticamo partneri energotaupības un energoservisa jomā.