Būvuzraudzība

Būvuzraudzība – tā ir profesionāla pārbaužu un ekspertīžu sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt būvprojekta pilnīgi precīzu realizāciju.

Uzņēmums “Alteh Building” piedāvā:

  • Būvdarbu būvuzraudzību un būvdarbu organizācijas kontroli
  • Būvju inženiersistēmu un inženierbūvju būvdarbu būvuzraudzību. 

Jebkura objekta būvniecības darbu uzraudzība ietver veselu pasākumu kopumu. Tos realizējot, iespējama savlaicīga un kvalitatīva projekta nodošana, izvairoties no papildus tēriņiem un finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties nekompetentas vadības vai nesaskaņotas rīcības dēļ.

Būvuzraudzība var tikt īstenota jebkurā būvniecības stadijā, tostarp - sagatavošanās periodā, kā arī jebkurā būvdarbu posmā, tajā skaitā pabeigtu objektu pieņemšanā un ekspluatācijā nodošanas laikā. Mūsu pasūtītāji var būt pārliecināti, ka izpildītāju kļūdas tiks novērstas jau būvdarbu gaitā nevis būves ekspluatācijas laikā, kad jebkuru defektu novēršana paredz vērā ņemamus finansiālus zaudējumus.

Ja Jums nepieciešama būvniecības darbu kontrole, kas nodrošinās projekta risinājumu, būvdarbu grafika un budžeta striktu ievērošanu, uzņēmums “Alteh Building” būs priecīgs Jums palīdzēt!