Ēku tehniskā apsekošana

Ēku un konstrukciju tehniskā apsekošana – tas ir secīgu pasākumu kopums objektu tehniskā stāvokļa novērtēšanai un kontrolēšanai.

Uzņēmums “Alteh Building” piedāvā:

  • Ēku tehnisko apsekošanu;
  • Nesošo konstrukciju un inženiersistēmu novērtēšanu;
  • Atskaišu un ieteikumu sagatavošanu.

Tehniskās apsekošanas īstenošanu pamato nepieciešamība novērtēt konstrukciju ekspluatācijas apstākļus un raksturlielumus, veikt pārbūvi vai atjaunošanu, noteikt avārijas iemeslus, prognozēt objekta tehnisko stāvokli, kā arī tā vērtības noteikšana iegādei vai pārdošanai.

Tehnisko apsekojumu rezultātā tiks detalizēti izzināti šādi aspekti:

  • Mehāniskā stabilitāte un izturība;
  • Ugunsdrošība;
  • Higiēna, apkārtējās vides drošība un aizsardzība;
  • Pieejamība un drošums;
  • Akustika (aizsardzība pret trokšņiem);
  • Energoefektivitāte;
  • Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana.

Uzņēmums “Alteh Building” piedāvā pilnu tehniskās apsekošanas pakalpojumu kopumu – no vizuālās apsekošanas un uzmērījumu veikšanas līdz defektu un neatbilstību rašanās iemeslu noteikšanai, kā arī detalizēta tehniskā atzinuma sagatavošanu.