Tehniskais nodrošinājums

Lai vienmēr sniegtu nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitāti, mūsu uzņēmuma speciālisti izmanto daudzveidīgu tehnisko aprīkojumu, kas ļauj strādāt maksimāli precīzi, ātri un efektīvi.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alteh building” ir orientēta uz argumentētas un pamatotas būvuzraudzības informācijas sniegšanu un analīzi. Lai spētu nodrošināt kvalitatīvu un augstvērtīgu būvdarbu kvalitātes kontroli, nodrošinot būvuzraudzību, uzņēmuma īpašumā ir šāds inženiertehniskais aprīkojums:

  • DISTO S910 - projektā paredzēto ģeometrisko izmēru un būvniecības tāmē noteikto apjomu kontrole. Ražotājs - Leica
  • Daudzparametru mērīšanas aparāts “4 in 1” ST 8820 - veic gaismas, temperatūras, mitruma, skaņas mērījumus. Ražotājs - ELV
  • Testo 417 - gaisa plūsmas mērījumu veikšana. Ražotājs - Testo
  • Šmita āmurs - veic betona cietības mērījumus.
  • TU 342 - veic pārklājuma biezuma mērījumus. Ražotājs - Uni-Trend Technology
  • Testo 830-T4 - veic virsmas temperatūras mērījumus. Ražotājs - Testo
  • Testo 616 - veic materiāla mitruma mērījumus. Ražotājs - Testo


* Nepieciešamības gadījumā iespējams organizēt būvdarbu kvalitātes kontroli, pielietojot citus specifiskus instrumentus un iekārtas.